Home | Contact | 03 juni 2023
 Projectbeheersing

Projectbeheersing is uitermate belangrijk voor het slagen van uw project. Dit is niets nieuws. Over dit onderwerp is in het verleden dan ook al veel geschreven. Het boek Projectmatig werken van Gert Wijnen cs is hier een voorbeeld van. Ook de termen KTGOI, wat staat voor de beheersaspecten 'Kwaliteit', 'Tijd', 'Geld', 'Organisatie' en 'Informatie' is voor velen een herkenbare afkorting, waaruit blijkt dat veel projectmedewerkers bekend zijn met deze materie. Materie die is opgedaan tijdens cursussen of seminars.
Maar hoe ga je met deze materie praktisch om. Zeker wanneer na zo'n inspirerende cursusperiode blijkt dat op het project zelf dat de waan van de dag weer regeert. K2 Infra - Consultants kan u helpen en begeleiden met het succesvol implementeren van Projectmatig werken binnen uw project of uw organisatie.

Verder is er de laatste jaren veel veranderd in de Bouw en dan met name bij de Infrastructurele werken. De rol van de opdrachtgever is sterk gewijzigd, waarbij de aannemer veel meer dan in het verleden moet aantonen dat er is gewerkt conform de contractuele verplichtingen die zijn gesteld. Vaak zijn deze eisen functioneel gespecificeerd. De aannemer is daarbij vrij deze functionele eisen te vertalen naar een ontwerp, om vervolgens dit ontwerp te realiseren. De Opdrachtgever beheerst hierbij het contract op basis van de uitgangspunten van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
Innovatieve aspecten als Design & Construct, UAVgc, Systems Engineering en Risicomanagement vragen om een andere aanpak van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
K2 Infra - Consultants heeft deze ontwikkeling vanaf het begin meebeleeft, zowel vanaf de zijde van de opdrachtgever als van de zijde van de aannemer en kent als geen ander de impact die dit heeft op de projectmedewerkers en de projectorganisatie.

Veranderen is lastig, zeker wanneer je je, vanuit jarenlange ervaring, thuis voelt in de rol die je had. Niets blijkt dan ook zo verleidelijk om terug te vallen in je traditionele rol. K2 Infra - Consultants is in staat uw projectorganisatie te begeleiden in een dergelijk verandertraject.


 

© K2 Infra - Consultants | Woerden | Tel: +31 (0)348 40 70 00 Realisatie website: WSI e-Professionals