Home | Contact | 19 augustus 2022
 Veranderende rollen in de bouw

Rijkswaterstaat streeft sinds 1992 naar vernieuwde werkverhoudingen met marktpartijen. Met de toepassing van het beleid voor innovatief aanbesteden wil Rijkswaterstaat opdrachtnemers eerder betrekken bij de realisatie van projecten.
Rijkswaterstaat wil de kennis en ideeën van de markt optimaal benutten en streeft naar creatieve oplossingen. Om optimaal gebruik te maken van de markt, wordt gewerkt met innovatieve contractvormen op basis van functionele
specificaties. Het werken met deze contractvormen leidt tot een andere invulling van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft een grotere inbreng bij het ontwikkelen en ontwerpen van producten. Rijkswaterstaat voert, als opdrachtgever, regie op afstand.

 Dienstverlening van K2 Infra - Consultants

Sinds de oprichting in 2001 is K2 Infra - Consultants actief betrokken bij de implementatie van Systeemgerichte Contractbeheersing. Zowel binnen projectorganisaties van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer. 

Niets is zo verleidelijk als terugvallen in de traditionele rol!

Daar waakt K2 Infra - Consultants voor. Neem de rol aan die hoort bij de nieuwe rol binnen de huidige innovatieve contracten. Belangrijk daarbij is dat projectmedewerkers begrijpen waarom de nieuwe rol is, zoals die is.

 Aan die ontwikkeling draagt K2 Infra - Consultants bij. Als manager projectbeheersing of als ondersteuning voor de Toetscoördinator of als ondersteuning bij het houden van Systeemtoetsen.

 Markt, tenzij

Het Bestuur van Rijkswaterstaat heeft in zijn ondernemingsplan 2004/2008 gekozen voor “Markt, tenzij” als één van de leidende principes voor de realisatie van zijn doelstellingen. In principe betekent dit dat alle taken van Rijkswaterstaat bij leveranciers worden ondergebracht, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. De doorvoering van dit besluit heeft veel impact op de organisatie van Rijkswaterstaat, maar ook op de wijze waarop de aannemer zijn (project)organisatie moet inrichten.

 

© K2 Infra - Consultants | Woerden | Tel: +31 (0)348 40 70 00 Realisatie website: WSI e-Professionals