Home | Contact | 04 juni 2023
 Curriculum Vitae

 

 Personalia

Naam                      :  Koelewijn
Voornamen            :  Aart Lambertus
Roepnaam             :  Art
Adres                       :  Beuger 12
Postcode                :  3448 KK
Woonplaats           :  Woerden
Geboortedatum    :  19 maart 1966
Geboorteplaats    :  Dordrecht
Burgelijke staat    :  Gehuwd
Nationaliteit          :  Nederlandse

 Opleiding
1987 - 1990 : H.T.S. Weg- en Waterbouwkunde
Afstudeeropdracht: Ontsluitingsstructuur Utrecht-west


1990 - 1991 : Bijzondere cursus H.T.S. Bedrijfskunde
Afstudeeropdracht: Opzetten van een kwaliteitssysteem op basis van de NEN-EN-ISO 9000 normen
 

 Werkervaring

2001 - heden : K2 Infra - Consultants
functie(s) : - Adviseur / Lead auditor
werkzaamheden : - Ondersteuning en advies bij de invoering van Externe Kwaliteitsborging (EKB) op de projecten Tunneltracé Sijtwende (Publiek Private Samenwerking, Design & Construct), Aquaduct De Vliet (RAW-bestek) en Kruising RW14/N44 (Eenheden-bestek) van de Bouwdienst Rijkswaterstaat (Noordelijke Randweg Haagse regio).
- Kwaliteitsdeskundige vaste oeververbinding Westerschelde (via RPS Consultants).
- Kwaliteitsbegeleider ten behoeve van de realisatie van een geluidsscherm langs de A20 ter hoogte van Ommoord (Design & Construct/UAV-GC 2000) en de aanleg Kunstwerken N11 (DBM-contract/UAV-GC 2000) in opdracht van Bouwdienst Rijkswaterstaat.
- EKB-adviseur ter ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie van het project Ontsluiting Vondelingenplaat (RAW, Design & Construct) en het project Verkeersmanagementcentrale Zuid-West Nederland (STABU) in Rhoon in opdracht van Bouwdienst Rijkswaterstaat.
- Adviseur in de contractfase van de bouw van dienstgebouwen bij de sluizen te Maasbracht en Born met betrekking tot het benoemen van kritieke punten en projectspecifieke eisen.
- Als QA/QC-officer, Handover-officer en Safety-officer van Rheda 2000 v.o.f. betrokken bij de bouw van de hogesnelheidslijn (HSL-zuid).
- Als KAM-coördinator/ auditor betrokken bij de 2e lijnsorganisatie van diverse projecten van de BAM, waaronder project Weurt, IGO Noord, N50, Barendrecht daktuinen, A2 Everdingen – Everdingen en A4 Burgerveen – Leiden.
- Ondersteuning bij het opzetten van het Bedrijfsmanagementsysteem (BMS) binnen BAM Rail.
- Medewerker tenderteam A2 Holendrecht – Maarssen om invulling te geven aan het Projectmanagementplan, Verificatiemanagementplan op basis van de principes van System Engineering.
- Auditor van de NV Westerscheldetunnel tijdens de onderhoudsfase.
- Het begeleiden/adviseren van diverse bedrijven bij het opzetten van managementsystemen.
- Het ondersteunen van aannemerscombinaties bij het opzetten van managementsystemen, projectkwaliteitsplannen, werkplannen en keuringsplannen ten behoeve van infrastructurele projecten, waarbij de contractbeheersing is gebaseerd op de basisprincipes van Kwaliteitsborging en Risicomanagement (bijvoorbeeld A73 wegvak F&G en H).
- Het houden van workshops en het geven van opleiding in het kader van (externe) kwaliteitsborging.
- Adviseur/begeleider bij ICT-ontwikkeling en implementatie van software in verband met het gebruik van PDA’s (Personal Digital Assistant) binnen uitvoeringsorganisaties (zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers).
- Diverse certificatie-audits bij uiteenlopende bouwbedrijven en ingenieursbureaus. (via Certificatiebureau Nederland).

1999 - 2001 : RPS BAK Consultants
functie(s) : - Quality Management Consultant
werkzaamheden : - Ondersteuning bij het onderhoud kwaliteitssysteem en uitvoeren interne audits bij aannemersorganisaties (Woningbouw- en Utiliteitsbouw, o.a. Meijering en Benus, Slokker Bouwgroep).
- Opzetten bedrijfshandboek voor verkeersmonitoring voor projecten van de Bouwdienst Rijkswaterstaat.
- Advies bij ontwikkeling en implementatie van procedures voor de olie- en gasindustrie in het kader van veiligheid (Shell) en milieu (ISO 14001 (NAM)).
- Ondersteuning bij invoering van externe kwaliteitsborging binnen diverse tunnelbouwprojecten (Sijtwendetunnel, Calandtunnel) van de Bouwdienst Rijkswaterstaat.
- Kwaliteitsdeskundige vaste oeververbinding Westerschelde.
- Opstellen en implementeren van toetsingsplannen in relatie tot rechtmatigheid van betalingen binnen overheidsprojecten.
- Diverse certificatie-audits bij uiteenlopende, aan de bouw gerelateerde, bedrijven.


1997 - 1999 : Gemeente Pijnacker
functie(s) : - Coördinator Kwaliteitszorg en planning
- Hoofd groep Voorbereiding en Toezicht (a.i.)
werkzaamheden : - Opstellen en implementeren van diverse standaarden van kwaliteitseisen (bestekken, begrotingen, tekeningen, besteksadministratie).
- Opstellen en implementeren van plannen ten behoeve van de beheersing van werkprocessen en een bijdrage leveren aan algemene beleidskwesties.
- Maken, actualiseren en bewaken van de afdelingsplanning.
- Coördineren van begrotingsactiviteiten binnen de sector ROB (inclusief bezuinigingsoperatie).
- Coördineren van activiteiten in het kader van projectmatig werken, inclusief de instrumentele koppeling tussen begroten, plannen en beheersen.
- Hiërarchisch leidinggeven aan (senior)werkvoorbereiders, (hoofd)opzichters en (assistent)landmeter.1996 - 1997 : Infraneth (samenwerkingsverband)
functie(s) : - QA-coördinator
- Kwaliteitsmanager (a.i.)
werkzaamheden : - Studie naar de mogelijkheden van certificatie van kwaliteitssystemen binnen samenwerkingsverbanden om op die manier in te kunnen spelen op te verwachten erkenningenregelingen van grote opdrachtgevers.
- Ondersteuning bij het doen van prekwalificaties en aanbiedingen inzake projectverwerving.


1991 - 1997 : Arcadis Bouw/Infra (voorheen BV Articon)
functie(s) : - Diverse functies in het kader van project- en managementondersteuning
- Kwaliteitscoördinator
werkzaamheden : - Opzetten, documenteren, implementeren en beoordelen van het kwaliteitssysteem van Articon op basis van de ISO 9001.
- Organiseren van verbeterprogramma´s
- Beleidsformulering.
- Ondersteuning van projectleiders inzake kwaliteit, tijd, organisatie en informatie.
Relevante projecten:
- Tunneltracé Sijtwende
- Dordrecht – Rotterdam zuid 4/6 sporigheid
- Amersfoort station en kantoor
- Amsterdam spoor 15 en 16
- Amsterdam – Amsterdam aansluiting
- Ondersteuning van projectleiders bij het opstellen van bestekken, o.a.
- Station Leiden
- Station Woerden
- Station en geluidscherm Gouda
- Diverse lijn- en hoofdwerkplaatsen (Haarlem, Leidschendam)
- Parkeergarage Nijmegen
- Ondersteuning van het management inzake kwaliteit en capaciteit.

 Relevante trainingen en seminars

1993 - 1994 : Bouworganisatie (BOB Bouwcentrum)
1994 - 1995 : Besteksschrijver (STABU)
1991            : Kwaliteitssysteem en KHBK o.b.v. de NEN-ISO 9000 normen (NNI)
1994            : Kwaliteitsbeheersing binnen projectmanagement (Euroforum)
1994            : Projectmanagement (PRC)
1995            : Interne kwaliteitsaudits (Lloyd´s)
1996            : RAW-systematiek voor opdrachtgevers/directies (CROW)
1997            : Leergang bedrijfsorganisatie moduul A: Juridische aspecten (BOB Bouwcentrum)
1997            : Post ISO pré TQM (BB&H vd Poll)
1997            : Vergaderen en onderhandelen (KdK)
1998            : Goed uitbesteden nu en na 2000 (Kwaliteitsdag RWS)
1998            : Aanbesteden in de bouw (NSC)
1999            : Lead Assessor Course (KDI)
1998            : Bedrijfshulpverlening (NIBRA)
1999            : Basisveiligheid VCA
2002            : Veiligheid en Gezondheid bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat
2003            : UAV-GC 2000 (CROW)
2004            : Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (NIKTA)
2006            : MBA in een dag (Denk Producties, Ben Tiggelaar)
2006            : 5/95 doorbraak (Denk Producties, Ben Tiggelaar)
2007            : Dit wordt jouw jaar (Denk Producties, Ben Tiggelaar)
2008            : De psychologie van het overtuigen (Denk Producties, Robert Cialdini cs.)
2008            : Basistraining PKM Server (PKM Solutions)
2009            : Lean Planning, sneller, beter en goedkoper bouwen (Arpa)
2010            : Onzichtbaar overtuigen (Denk Producties, Pacelle van Goethem)
2010            : Veiligheid langs het spoor (Prorail)

 

 

 

 Test
hallo
© K2 Infra - Consultants | Woerden | Tel: +31 (0)348 40 70 00 Realisatie website: WSI e-Professionals