Home | Contact | 19 augustus 2022
 Management

Al op jonge leeftijd toonde Art Koelewijn zijn interesse in grote civiele bouwprojecten. Ondermeer de deltawerken deden hem besluiten Weg- Waterbouw te gaan studeren. Al vroeg in zijn carrière besefte Art echter dat het niet direct de techniek was wat hem intrigeerde, maar juist het afstemmen van processen en de flexibiliteit van projectorganisaties die als combinatie waren opgezet om deze bouwprojecten te realiseren. Feitelijk was dit besef er al tijdens zijn studie en juist daarom besloot hij aansluitend aan zijn studie Civiele Techniek, Bedrijfskunde te gaan studeren.

In de jaren 90 kwam Certificering in de bouw in opkomst. Het kwaliteitsdenken bracht techniek en afstemmen van processen samen en in die periode heeft Art naast verscheidene technische functies, diverse organisaties begeleid bij het behalen van hun kwaliteitscertificaat. Later heeft hij, als lead auditor bij een certificerende instelling bedrijven gecertificeerd o.b.v. ISO 9001 en VCA. Het betrof hier altijd bedrijven die werkzaam zijn of waren in de Bouwbranche (ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers).
Eind jaren ’90 begin 2000 zijn de rollen in de bouw drastisch gewijzigd. Met een Rijksoverheid op grotere afstand van het werk werd de aannemerij verantwoordelijk gemaakt voor het aantoonbaar leveren van kwalitatief goede bouwwerken. Kwaliteitsborging werd de basis voor contractbeheersing. Daarnaast werden in deze periode de contractvormen steeds complexer (zoals Design en Construct (D&C) of Design, Built, Maintain and Finance (DBMF)) en werd de rechtsverhouding aangepast op deze geïntegreerde contractvormen (UAVgc).
Vanaf het begin is Art betrokken geweest bij deze ontwikkelingen en heeft, door zijn betrokkenheid op diverse projecten, vorm en invulling kunnen geven aan dit nieuwe beleid en deze innovatieve ontwikkelingen.
Hij constateerde in deze periode dat niet alleen technisch hoogstaande innovaties of goed afgestemde processen met duidelijke taken en verantwoordelijkheden de ingrediënten waren die de basis vormde voor succes. Het zijn juist de mensen en hun gedrag die bepalend zijn voor succes in de nieuwe bouwwereld met de veranderde rol van iedere bouwpartner; Opdrachtgever, Raadgevend ingenieur, Aannemer of toeleverancier.
Door zich te bekwamen in gedragswetenschappen leert Art nog dagelijks bij en deelt hij graag zijn kennis met opdrachtgevers, (project)-medewerkers en studenten.
Voor het voorbereiden en uitvoeren van grote infrastructurele projecten zijn techniek en procesbeheersing leidend, maar is gedrag van mensen bepalend. Integreren van deze drie aspecten maakt projecten, maar zeker ook het eigen werk interessant en dynamisch. Of dit nu is vanuit de kant van de Opdrachtgever of vanuit de kant van de aannemer of raadgevend ingenieur, iedere rol is veranderd en kent nu zijn eigen kenmerken. Zijn ervaring heeft Art opgedaan op grote projecten als de westerscheldetunnel, Sijtwendetunnel, Hogesnelheidslijn of reconstructies van de A2, A4 en A73, maar ook op projecten met een minder grote omvang, zoals het geluidscherm langs de A20, verschillende woningbouw en utiliteitsbouwprojecten en de Verkeersmanagementcentrale bij Rhoon.

Kijk hier voor hier voor een uitgebreide CV of kijk op het het linkedin-account van Art Koelewijn

Bekijk de afbeelding op ware grootte

 

 

© K2 Infra - Consultants | Woerden | Tel: +31 (0)348 40 70 00 Realisatie website: WSI e-Professionals