Home | Contact | 19 augustus 2022
 Certificering

 Wanneer uw bedrijf zich wil laten certificeren op basis van de ISO 9000-normen kan K2 Infra – Consultants dit proces uitstekend begeleiden. Uitgangspunt daarbij is wel dat de ISO 9001 een managementsysteem betreft. Commitment van het management is dan ook een vereiste. Wanneer dit wordt onderkend zullen we samen een periode ingaan waarin we een aantal fases doorlopen:

 Fase 1: Positiebepaling en opleiding

Uitgangspunt is dat ieder bedrijf kwaliteit levert. De vraag is alleen in hoeverre de wijze waarop deze kwaliteit wordt geleverd in overeenstemming is met de ISO 9000-normeisen. Daartoe wordt het adviestraject gestart met een 0-meting of positiebepaling.

Gelijktijdig is bekend dat het opzetten van een kwaliteitssysteem veranderingen met zich meebrengt. Dit vraagt, zoals eerder gezegd, allereerst om volledige betrokkenheid van het management. Minstens zo belangrijk is echter de wil van de gehele organisatie om mee te willen werken aan die veranderingen. Dit betekent dat medewerkers geïnformeerd dienen te worden over de inhoud van de norm en de doelstelling van uw bedrijf om te certificeren volgens deze norm.

 Fase 2: Opzetten van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem

De norm vereist vastlegging van belangrijke bedrijfsprocessen. De oude norm (ISO 9001) was heel helder en schreef voor welk proces een procedure behoefde. De huidige norm (ISO 9001:2000) is flexibeler in de keuze van documenteren van het kwaliteitssysteem. Uitgangspunt hierbij is dat duidelijk moet zijn op welke wijze uw organisatie het primaire proces voorbereidt, uitvoert en beheerst en op welke wijze uw organisatie werkt aan het continu verbeteren van het kwaliteitssysteem, waarbij tevens ‘uw klant’ een centrale plaats inneemt.

 Fase 3: Implementeren van veranderingen

Het gedocumenteerde kwaliteitssysteem is met name het vastleggen van de huidige werkwijze. Daarnaast zijn in het systeem de constateringen uit de 0-meting verwerkt. Deze veranderingen moeten (aantoonbaar) worden geïmplementeerd. Daarnaast moet het kwaliteitssysteem doelmatig worden onderhouden en worden verbeterd.

 Fase 4: Afstemmen van documentatie en werkwijze

Het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en de “werkelijke” situatie komen nooit direct overeen; het benadert elkaar. Dit moet het uitgangspunt zijn bij de systeemopzet anders wordt het gedocumenteerde systeem te uitgebreid en de werkwijze te star. Vakmanschap laat zich niet vastleggen.

Het afwijken van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem vraagt om aanpassing aan òf de documentatie òf de werkwijze.

 Fase 5: Certificeringstraject

Certificerende instellingen vereisen dat het kwaliteitssysteem drie maanden geïmplementeerd is voordat de certificatie-audit kan worden uitgevoerd. Vroegtijdig moet al bekend zijn welke certificerende instelling deze audit zal gaan uitvoeren. K2 Infra – Consultants kan u, op basis van ervaringen, assisteren bij de keuze van de certificerende instelling.

 Actueel

Op 20 mei 2010 is Mediborgh bv ISO 9001 gecertificeerd. Tijdens de certificatieaudit die door tüv is uitgevoerd zijn er geen afwijkingen geconstateerd.
Gefeliciteerd Rob Nagtegaal met dit mooie resultaat en veel succes met het verder opzetten van de onderneming.

---------------

Op 20 mei 2010 zijn er tijdens de Periodieke audit door tüv bij D-Care geen afwijkingen geconstateerd. Patrick Hollenberg had het weer prima voor elkaar!


 

 Opdrachtgevers

VIAC bv
VIAC Uitvoering bv
D-Care bv
Genomed bv
D-Care Logistics bv
Voxtel bv
Mediborgh bv
Rheda 2000 v.o.f.
Combinatie A4 Burgerveen - Leiden
BAM Infrabeheer


 

 

 

© K2 Infra - Consultants | Woerden | Tel: +31 (0)348 40 70 00 Realisatie website: WSI e-Professionals