Home | Contact | 04 juni 2023
 Auditing

Door het uitvoeren van audits wordt gemeten in hoeverre een (project)organisatie zich houdt aan een vooraf overeengekomen werkwijze.

Dit kan een gedocumenteerd kwaliteits-systeem zijn, bestaande uit een handboek Kwaliteit met Procedures en Werkinstructies.
Het kan ook bestaan uit een Projectkwaliteits-plan met onderliggende documenten, zoals Deelkwaliteitsplannen, Werk- en Keurings-plannen.
En in dit verband kan ook worden gedacht aan een Overeenkomst of Contract tussen één of meerdere partijen.

  

 

Het uitgangspunt is dat op een meetbare wijze is vastgelegd wat er van partijen wordt verwacht. In Jip en Janneke-taal kan je zeggen dat een partij in een document belooft op een bepaalde manier te werken. Tijdens een audit wordt onderzocht of deze partij zich ook houd aan zijn belofte.

Dit meten kan op een aantal niveaus:

  • een onafhankelijke audit
  • een externe audit of systeemtoets
  • een interne audit

 

 

 Audits nader toegelicht

 Toelichting op de verschillende type audits

 Onafhankelijke audits (3th party)

Onafhankelijke audits zijn audits die voornamelijk worden uitgevoerd door Certificerende Instellingen of NoBo's (Notified Bodies). De auditors hebben geen relatie met het bedrijf of met de projectorganisatie die wordt geaudit.

 Audtis bij opdrachtnemers

Audits bij opdrachtnemers zijn audits die worden uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgevende partij. Tijdens deze audits wordt onderzocht of een opdrachtnemer zich houdt aan zijn contractverplichting.

Voorbeelden van dit soort audits zijn audits die worden uitgevoerd door auditors van een hoofdaannemer bij een onderaannemer of toeleverancier.

Een ander voorbeeld is een audit door een handelsmaatschappij bij een leverancier van kritische onderdelen.

 Systeemtoetsen

Systeemtoetsen zijn een bijzonder soort audit. Een systeemtoets wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat in het kader van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Het doel van systeemtoetsen is het beoordelen of een hoofdaannemer zich houdt aan zijn contractuele verplichtingen en dan met name op de mate van borging.

Interne audits blabla

 

VIAC bv
VIAC Uitvoering bv
D-Care bv
Genomed bv
D-Care Logistics bv
Voxtel bv
Mediborgh bv
Rheda 2000 v.o.f.
Combinatie A4 Burgerveen - Leiden
BAM Infrabeheer


 

 

 

© K2 Infra - Consultants | Woerden | Tel: +31 (0)348 40 70 00 Realisatie website: WSI e-Professionals